strateji

Pazarın yapısı, dinamikleri, tüketici davranışları ve buna bağlı olarak rakip firmaların pazardaki uygulamaları sürekli değişmektedir. Rakip firmaların yeni çıkardıkları ürünler veya mevcut ürünlerinde yapmış oldukları değişim ve yenilikler, sürekli aynı uygulamalar veya aynı ürünlerle, işleri devam ettirmenizi imkânsız hale getirmektedir. Şirketinizin kendini yenilemesi, ürünlerini geliştirmesi, pazarın değişimlerine ayak uydurması ve geleceğin nasıl bir şekil kazanacağını tahmin etmesi gerekmektedir, Bu nedenle, şirketinizin ve müşterilerimizin pazarda ne durumda olduğunu anlamak ve stratejiler oluşturmak gerekir.